Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Ik supporter voor:

Sporttechnisch

Matrix schema DRC

DRC is een sportvereniging met als doel de jongeren centraal te stellen in hun uitbouw tot volwaardige rugbyspelers. Wij trachten elk lid een optimale begeleiding te geven op zowel sportief, sociaal als moreel vlak. Wij streven er tevens naar om te kunnen werken in een open en positieve sfeer met nadruk op het clubgebeuren.
Samen winnen, samen verliezen, samen genieten en samen aangename dingen doen zijn belangrijke sleutelwoorden.

Een professionele accommodatie, Belgische topploegen, een groeiende rugbysport, internationalisering, meer en meer spelers… dit alles vergt een professionele sportieve uitbouw.
Een hele organisatie die elk jaar groeit en groeit en waarbij DRC werkt volgens een aantal basisprincipes die we samenvatten in onze MATRIX.

De Dendermonde Rugby Club heeft ploegen van U6 tot veteranen, meisjes en jongens, elk met hun coaches, trainers, teammanagers en begeleiders. Van U6 tem U12 creëren we rugbyspelers, vanaf U14 starten we met de vorming van rugbyatleten. Al deze ploegen worden ondersteund door 5 verschillende Support Units onder begeleiding van het STC-management en met aandacht voor alle sympathisanten, supporters, partners, spelers, ouders… van de club.

Rugby, heeft vele kanten en gezichten. Afgezien van het spelen van het spel en zijn bijkomende ondersteuning, omarmt rugby een aantal sociale en emotionele waarden zoals fairplay, moed, loyaliteit, sportiviteit, discipline en solidariteit. Deze waarden zijn ook bij DRC aanwezig.
We willen deze waarden in het bijzonder doorgeven aan onze jongste spelers opdat ze op een correcte manier leren omgaan met anderen op het rugbyterrein, langs het rugbyterrein, maar ook in onze samenleving waar wij met onze club ook integraal deel van uitmaken.

Het belangrijkste codewoord is RESPECT!

R Respect voor iedereen binnen en buiten de club. Respecteer ook steeds de spelregels.
E Evalueer steeds voor je onderneemt. Ga na welke gevolgen je daden hebben op jezelf, je ploeg of je ouders.
S Sportief Wees steeds sportief naar je ploegmaten, tegenstrevers en scheidsrechters. Leef op een gezonde manier.
P Positief Neem steeds een positieve houding aan tov ploegmaten, trainers en club.
E Erkenning Erken wat vrijwilligers van DRC doen voor je, enkel door hun werk kan onze club je laten spelen.
C Competitief Strijdvaardigheid en inzet zijn belangrijk maar laat dit geen extreme vormen aannemen en beheers jezelf.
T Tijdig Op tijd komen is een vorm van respect. Kan je niet komen, verwittig dan je trainer.

STC managers

Karim Demnati

Karim Demnati

Paul Vande Putte

Paul Vande Putte

SU Jeugdcoördinator

Irmlind Verlaeckt

Irmlind Verlaeckt

Sophie Snel

Sophie Snel

SU Development

Karim Demnati

Karim Demnati

SU Medical

Tine Michem – Dokter

Tine Michem – Dokter

  Tom Verhavert

  Tom Verhavert

   Aron Ringoot

   Aron Ringoot

    Jan Matthijs

    Jan Matthijs

     Katleen Leybaert

     Katleen Leybaert

      Jurgen Borms

      Jurgen Borms

      Cris Sarens

      Cris Sarens