Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Ik supporter voor:

Onze club

Wij zijn geen sportclub als een andere. Bij ons geen vedetten, geen vetbetaalde beroepssporters. Onze club staat garant voor kwaliteit, voor een goede sfeer en een prima omkadering. In onze club heeft elk lid zijn plaats. Elke positie in het team speelt een belangrijke rol. In rugby reken je voortdurend op elkaar. Het is een teamsport. Dat zie je op het veld maar ook ernaast.

Rugbyspelers en rugbyspeelsters zijn maten, makkers, vrienden en vriendinnen!

Onze club heeft intussen al naam en faam opgebouwd. Enkele teams spelen op het allerhoogste niveau.

Ook al zijn we een amateurclub, we proberen alles zo professioneel mogelijk te laten verlopen. We werken momenteel aan een nieuwe infrastructuur en ons sportief kader bestaat uit opgeleide mensen met veel ervaring. Onze clubstructuur is transparant en duidelijk. Daarover vind je meer in de statuten en reglementen die je verder op onze website kan vinden.

DRC is een sportvereniging met als doel de jongeren centraal te stellen in hun uitbouw tot volwaardige rugbyspelers. Wij trachten de jeugd een optimale begeleiding te geven op zowel sportief, sociaal als moreel vlak. Wij streven er tevens naar om te kunnen werken in een open en positieve sfeer met nadruk op het clubgebeuren. Samen winnen, samen verliezen, samen genieten en samen aangename dingen doen zijn belangrijke sleutelwoorden. Rugby is een sport zonder onderscheid. We houden ons lidgeld bewust laag omdat we aan iedereen de mogelijkheid willen geven deze leuke sport te beoefenen.

Van bij het ontstaan van de club heeft het bestuur zich steeds ingezet om sport, plezier en resultaten in de meest optimale omstandigheden te combineren.  Met de bouw van clubhuis 3.0 zet onze club weer een stap vooruit. Met deze rugbytempel wil DRC de rugbysport in Vlaanderen op een hoger niveau tillen. Het nieuwe gebouw samen met een uitgebreide structuur van trainers, verzorgers en vooral vrijwilligers moet ervoor zorgen dat we de uitdagingen van de komende jaren beter aankunnen en op hoogste niveau, maar steeds met veel plezier, blijven meedraaien.