Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Ik supporter voor:

Reactie op beslissing FBRB mbt match La Hulpe

Beste leden en sympathisanten,

Op dinsdagavond 30 april 2019 kregen we kennis van de FBRB van de schorsing van 2 van onze spelers (senioren). We hebben hier onmiddellijk op gereageerd, omdat deze beslissing niet correct was met het eigen huishoudelijk reglement van de FBRB.

Meermaals hebben we contact opgenomen met de FBRB met de vraag om hun eigen reglementen correct toe te passen en om op hun incorrecte beslissing terug te komen.

Op woensdag 01/05/19 en donderdag 02/05/19 kregen we geen enkele vorm van reactie.
Donderdag hebben we nog extra inspanningen gedaan om toch een officiële reactie te krijgen op de diverse mails en herinneringsmails (met leesbevestiging) die we hebben gestuurd in dit dossier.
Op donderdag 1706 Hr reageerde de FBRB met de opheffing van de schorsing van één van de twee spelers.

We hebben hier op een correcte positieve manier op gereageerd , gezien onze argumenten werden weerhouden in dit dossier.
Tot onze verwondering werd in de schorsing van de tweede speler geen beslissing door de FBRB genomen en meegedeeld.

DRC herneemt hierop de communicatie met de FBRB en hun Voorzitter om een beslissing van het ander dossier kenbaar te maken.
Omdat de FBRB zich opnieuw in een stilzwijgen hulde zagen we ons als club genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen, dit om de match (halve finale kampioenschap) correct te kunnen laten verlopen.

Vrijdagochtend om 1100 Hr hebben 2 onafhankelijke Rechtbanken (Dendermonde en Brussel) ons in deze stelling gevolgd.

De schorsing werd van de twee betrokken spelers met onmiddellijke ingang door de Rechtbanken opgeheven.
Deze oordeelden dat de schorsing van deze 2 spelers in strijd was van met het eigen reglement van de FBRB.

Deze beslissing werd op vrijdagnamiddag kenbaar gemaakt aan het secretariaat van de FBRB.
De FBRB liet ons weten geen verweer te zullen voeren tegen de beslissing van de Rechtbank.

Deze nacht om 0209 Hr werd een mail gestuurd door de FBRB dat de match wordt uitgesteld, dit wegens “overmacht”. Wij denken dat er absoluut geen sprake is van overmacht.

We betreuren dat de FBRB niet de sportiviteit heeft om zich neer te leggen bij een juridische beslissing.
We hebben onmiddellijk deze ochtend gereageerd naar de FBRB om toch de wedstrijd nog te laten doorgaan. Om 1209 Hr reageerde de voorzitter van de FBRB dat de wedstrijd op een latere datum zal gespeeld worden.

Zoals U kan zien heeft DRC steeds op transparante en correcte wijze gehandeld en heeft enkel een correcte toepassing van de reglementen van de FBRB gevraagd.

Namens de Raad van Bestuur DRC

Gepubliceerd op 05/05/2019, door Kurt