Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Ik supporter voor:

Mededeling Raad van bestuur

Beste DRC leden,

Allereerst hopen we als bestuur dat jullie allemaal deze moeilijke periode gezond en wel doorkomen op dit ogenblik .Gelieve zeker en vast alle maatregelen te volgen zodat we zo snel mogelijk opnieuw samen van rugby kunnen genieten. Volhouden is de boodschap…

Meer dan waarschijnlijk hebben jullie zich al veel afgevraagd wat er binnen de club , binnen het bestuur gebeurt de afgelopen weken. Welk effect dit allemaal op de werking van de club zal hebben. Wat met FOR 2020 , wat met onze financiële en sportieve mogelijkheden?

We vinden het meer dan het  moment om jullie meer info te verlenen over het vele geleverde werk achter de schermen door de raad van bestuur.

Allereerst zijn we als bestuur reeds begin maart gestart  om proactief de verschillende strategieën uit te werken in functie van de grote onzekerheid die boven ons hoofd hing. Bovendien werd er beslist om wekelijks te vergaderen om alle scenario’s uit te werken, overlegplatformen te behouden gezien niet alle beslissingen zomaar op 30 min kunnen genomen worden !

Er werd een plan A opgestart om FOR te verschuiven  naar eind augustus. Later kan niet meer gezien competities etc normaliter starten in Europa. De reden is meer dan duidelijk ,we  trachten om gedeelte van de klassieke inkomsten van de FOR 2020 te behouden voor de club. Mario nam dit in zijn handen en leverde enorm veel werk af om met  stad Dendermonde,  Rode Kruis, politie, leveranciers (tenten, accomodatie, muziek, verlichting, security, …) DJ’s, een nieuwe datum te vinden waarbij iedereen zijn diensten aan ons kon leveren. Deze datum werd gevonden in weekend van 21/8 en goedgekeurd door stad Dendermonde.
Gert contacteerde alle clubs en maakte een nieuw boekingsschema op, een waar huzarenstukje !
Bedankt mannen hiervoor!

In belang van de club dienen we als bestuur alles te proberen om dit tornooi in eerder welke format te behouden. Misschien zijn alle inspanningen voor niks geweest doch dan kunnen we onszelf als club niks verwijten dat we niet alles in gereedheid hebben gebracht hiervoor. Beperkter publiek per dag , enkel Belgen….we zien wel wat het wordt, ander VIP aanbod…Alles behoort nog tot de mogelijkheden.

We nemen kennis van de beslissing van de Nationale veiligheidsraad van 15/04/20 waarbij massa-evenementen verboden worden. We wachten bijkomende richtlijnen van de overheid af, en zullen deze uiteraard opvolgen. De veiligheid van onze spelers/speelsters en onze vrijwilligers primeert!

Plan B is de groep binnen het bestuur die zich bezighoudt met nieuwe initiatieven om nieuwe inkomsten te zoeken indien plan A totaal niet doorgaat. Vele ideeën stromen binnen van RR leden ,van FOR leden, maar ook reeds van vele spelers, trainers etc…Ten gepaste tijde komen we hier gedetailleerd op terug .

Plan C zit in handen van Alain, Jan en mezelf om alle negatieve scenario’s in te schatten op de budgetten van de club en de impact er op. Dus een plan waarbij alle inkomsten van FOR wegvallen voor dit en volgend seizoen. We stelden alle scenario’s aan RR voor. De eindbeslissing valt meer dan waarschijnlijk volgende week.

Beste leden,

Wat we NIET gaan doen is de gemakkelijkste oplossing namelijk lidgelden verhogen, drankprijzen verhogen. Daar was en is geen sprake van ! Deze te gemakkelijke oplossingen willen we niet uitvoeren gezien vele werknemers ,zelfstandigen in volle onzekerheid zitten qua toekomst job, inkomstenverlies en dit totaal niet het gepaste moment is. Bij de start van het nieuwe rugbyseizoen verandert er dus voor onze leden op dit vlak niks.

We moeten eerst als club starten en bij onszelf een belangrijk  besparingsplan uitwerken was onze visie!

Eerst en vooral hebben we akkoord om bij onze financiële partners om de terugbetaling van kapitaal van onze onroerende leasing voor 1 jaar uit te stellen. Wat reeds een belangrijke besparing is voor volgend boekjaar !

Dat impliceert natuurlijk wel dat er voor de club ook  een belangrijke besparingsronde op komst is. Een besparingsronde waarbij het wel de bedoeling is dat onze kernactiviteit ‘rugby ‘door iedereen kan blijven uitgevoerd worden.

Wat we wel zullen moeten vragen aan al onze leden, supporters, ex-DRC coryfeeën, DRC partners, sympathisanten, ex-trainers, ex leden is om de club volop te helpen bij het dagelijkse leven: vele tappers zullen nodig zijn, kuisploeg, trainers senioren, gazellen, jeugdtrainers, managers, terreinverzorgers, keukenteams,… Hulp bij organisaties nieuwe evenementen, nieuwe ideeën. De club heeft elk van jullie nodig op eender welk vlak.

De details van ons correct besparingsplan dat over alle rubrieken van uitgaven  is gespreid zal ten gepaste tijde worden besproken op een bijzondere ALV in mei/ juni hopelijk in kleine groepen per sessie voor jullie allen. We zien wel via welk kanaal en wat er ons toegelaten wordt. Dit plan is nog in volle onderhandeling binnen  de RR zelf, doch ik kan jullie wel meegeven dat dit een plan is die onze core business (=rugby) totaal niet in gevaar brengt.

Ik voel al ,en ben er rotsvast van overtuigd, dat DRC de rangen zal sluiten. Dat we als sportclub deze strijd zullen winnen. Dat onze club met volle eendracht deze wereldwijde uitzonderlijke crisis aankan en dat we dit op een periode van twee jaar kunnen normaliseren.

Het doet ons enorm deugd dat er nu al ex-trainers hun diensten aanbieden, dat er spontaan reeds nieuwe ideeën voorgesteld worden om nieuwe evenementen te organiseren (van klein tot groot)dat onze ex bestuursleden, ex-for leden hun diensten aanbieden om te komen helpen.

Belangeloos in functie van de club….het bestaat zeker en vast nog !!!!

We zijn met een veel grotere familie dan ons officieel ledenaantal laat vermoeden, de berichten van ex spelers die het hier de warmste familiale club vonden, velen bieden zich aan om ergens in te springen. Spelers, speelsters ook bij jullie vinden we de echte clubliefde terug. Echte clubspelers en speelsters verlaten het DRC schip nu zeker niet. Hun clubliefde drijft hen verder dan enkel trainingen en wedstrijden spelen !

Als DRC bestuur zijn we klaar om samen met jullie allen deze barre tijden te overwinnen. We rekenen op jullie allen want alleen kunnen we het niet aan als bestuur. Laat niemand ons onderschatten, DRC veert steeds weer op en komt sterker dan ooit terug na deze barre tijden !

Superbedankt al op voorhand voor al jullie steun, hulp en clubliefde !

In naam van het voltallige bestuur

Peter DE BLOCK

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 15/04/2020, door Kurt