Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Ik supporter voor:

Statutaire Algemene Ledenvergadering

05/10/2018

Beste leden,

De Raad van Bestuur heeft het genoegen alle stemgerechtigde clubleden uit te nodigen op de jaarlijkse STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING van VRIJDAG 5 oktober 2018 om 22u00 °The Clubhouse, Van Langenhovestraat 203b te Sint-Gillis Dendermonde.

De ALV wordt samengesteld uit de werkende leden en de toegetreden leden die ouder zijn dan 18. Alle toegetreden leden, in regel met hun lidmaatschapsbijdrage, kunnen vanaf het kalenderjaar waarin ze 16 jaar worden, de ALV bijwonen als observeerder.

Het lidmaatschap bij een andere club vormt een uitsluitingsgrond voor het bijwonen van de ALV. Ook andere leden worden tot de Algemene Leden Vergadering toegelaten met stemrecht mits zij:

  • geen lid zijn van een andere rugbyclub;
  • uiterlijk 8 dagen voor de ALV hun aanwezigheid schriftelijk ter kennis brengen aan de secretaris.

Het programma van de vergadering ziet er als volgt uit:

  1. Woordje van de voorzitter.
  2. Financieel verslag – commentaar van de penningmeester.
  3. Budgetanalyse.
  4. Verkiezing Rugbyraadsleden.
  5. Woordje van de sporttechnische commissie.

De kandidaat-bestuurders dienen hun gemotiveerde kandidatuur en ondersteund door minstens twee leden van de Raad van Bestuur minimum twee weken voor de datum van de ALV (ten laatste dus op vrijdag 21 september) te richten aan de clubsecretaris (gert@dendermonderugbyclub.be).
De kandidatuur wordt ontvankelijk van zodra de secretaris aan betrokkene de ontvangst van zijn/haar kandidatuur heeft bevestigd.

Wil je dus een woordje te zeggen hebben over het reilen en zeilen binnen onze club, of wil je zelf actief betrokken worden bij de club (trainer, bestuurslid, teammanager, jeugdcoördinator, …) laat het dan zeker weten en kom naar de vergadering. Er is altijd wel nood aan jonge (en minder jonge) mensen om de verschillende taken binnen onze club op zich te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Gert Van den Steen
Secretaris
Poelstraat 25
9280 Lebbeke

Terug naar kalender