Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Ik supporter voor:

Algemene Leden Vergadering

18/08/2017

 Het bestuur heeft het genoegen alle clubleden (ouder dan 16 jaar) uit te nodigen op de jaarlijkse STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING van VRIJDAG 18 augustus 2017, om 21u00 in ons Clubhouse.

De stemgerechtigde leden zijn zij die tot de verschillende comités binnen de club horen: RugbyRaad, FOR-comité, Sponsorcomité, DRC²makers en STC.

Het programma van de vergadering ziet er als volgt uit:

  1. Woordje van de voorzitter.
  2. Financieel verslag – commentaar van de penningmeester.
  3. Budgetanalyse.
  4. Bouwdossier
  5. Voorstel tot wijziging van de statuten
  6. Verkiezing Rugbyraadsleden.
  7. Woordje van de sporttechnische commissie.

Eventuele kandidaturen voor de Rugbyraad, incl. motivering EN gesteund door 2 RR-leden, kunnen nog tot daags voordien ingediend worden bij de clubsecretaris (Jan Verhavert).

Wil je dus een woordje te zeggen hebben over het reilen en zeilen binnen onze club, of wil je zelf actief betrokken worden bij de club (trainer, bestuurslid, teammanager, jeugdcoördinator,…) laat het dan zeker weten en kom naar de vergadering. Er is meer dan ooit nood aan jonge (en minder jonge) mensen om de verschillende taken binnen onze club op zich te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Terug naar kalender