Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Ik supporter voor:

Problemen parking FOR

DRINGENDE MEDEDELING
Wegens de extreme regenval zijn alle parkings onbruikbaar. Dit zorgt voor enorm veel mobiliteitsproblemen in de buurt van de Denderbellestraat – toegang Rugby.
Komt U op zaterdag of zondag naar de VIP? Check Uw mail!! Parking gewijzigd naar andere locatie!!
De politie vraagt met aandrang de Denderbellestraat te vermijden om te parkeren. U verliest hier enorm veel tijd en dit zorgt voor verkeersonveiligheid.
In samenspraak met de politie hebben we een mini-parkeerroute uitgepijld die u best kan volgen.
We vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de stationsparking van Dendermonde , deze heeft een grote capaciteit en heeft tijdens het weekend een kleine bezetting. Wanneer u verder doorrijdt richting Boonwijk, gaan we de auto’s afleiden via de Dieptestraat, Wastijnenstraat en Beekakkerstraat. Terug op de Boonwijkstraat sturen we iedereen terug naar het station.
Vind je een parkeerplaats op dit traject, neem die in en ga verder te voet naar de FOR-site. De beperkte wandeltijd is korter dan de tijd die je verliest in de Denderbellestraat.
Nogmaals de beste alternatieven:
1.Kom te voet of met de fiets – we hebben dit jaar ge├»nvesteerd in een heel ruime fietsparking.
2.Laat je afzetten en ophalen in de Kiss-and-ride-zone in de Denderbellestraat (zo heb je geen parkeerstress en komt BOB je ophalen)
3.Kom je toch met de wagen probeer dan de site zoveel mogelijk te vermijden en kies bij voorkeur een parkeerplaats in de buurt van het station. Het festivalterein is van hieruit bereikbaar binnen een kilometer via de tunnel onder het station, de Snuifmolenstraat, Hemelstraat, Van Langenhovestraat en Oliestraat.
4.Alternatieve parkeermogelijkheden zijn te vinden in de omgeving van de Boonwijk (Diepestraat, Beekakkerstraat)
5.Vermijd de Denderbellestraat!
Verkeerd geparkeerde wagens in de omgeving van de Denderbellestraat zullen geverbaliseerd worden door de politie en getakeld worden indien hinderlijk voor een veilige doorgang.

Samengevat? Te voet, met de fiets of in de stationsomgeving met de wagen.

Boekte U een festivalparking ticket? Dan betalen we dit terug > kom met je parkingticket naar de onthaaltent naast de inkom (grote witte tent)

URGENT NOTICE
Due to the extreme rainfall, all car parks are unusable. This is causing huge mobility problems in the Denderbellestraat – Rugby access area.
Are you coming to the VIP on Saturday or Sunday? Check your mail!!! Parking changed to Hoogveld 50 at Dendermonde !!!

The police urge you to avoid the Denderbellestraat for parking. You lose a lot of time here and this causes traffic unsafety.
In consultation with the police, we have mapped out a mini-parking route which it is best to follow.

We ask to use Dendermonde station car park as much as possible , it has a large capacity and has small occupancy during the weekend. If you continue towards Boonwijk, we will divert cars via Dieptestraat, Wastijnenstraat and Beekakkerstraat. Back on Boonwijkstraat, we will send everyone back to the station.
If you find a parking space on this stretch, take it and continue on foot to the FOR site. The limited walking time is shorter than the time lost on Denderbellestraat.

Once again, the best alternatives:
1.Come on foot or by bike – we have invested in a very spacious bike parking this year.
2.Have yourself dropped off and picked up at the Kiss-and-ride zone in the Denderbellestraat (this way you won’t have any parking stress and BOB will pick you up).
3.If you do come by car, try to avoid the site as much as possible and preferably choose a parking space near the station. The festival site can be reached within a kilometre via the tunnel under the station, Snuifmolenstraat, Hemelstraat, Van Langenhovestraat and Oliestraat.
4.Alternative parking options can be found in the vicinity of the Boonwijk (Diepestraat, Beekakkerstraat)
5.Avoid the Denderbellestraat!
Wrongly parked cars in the vicinity of Denderbellestraat will be countersigned by the police and hoisted if inconvenient for safe passage.

Summary. On foot, by bike or in the station area by car.

Did you book a festival parking ticket? Then we will refund it > come with your parking ticket to the reception tent next to the entrance (large white tent)

 

Gepubliceerd op 17/05/2024, door Kurt