Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Ik supporter voor:

Algemene ledenvergadering 26/10/18

BESTE LEDEN,

De Raad van Bestuur heeft het genoegen alle stemgerechtigde clubleden uit te nodigen op de jaarlijkse STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING van VRIJDAG 26 oktober 2018 om 22u00 in The Clubhouse, Van Langenhovestraat 203b te Sint-Gillis Dendermonde.

De ALV wordt samengesteld uit de werkende leden en de toegetreden leden die ouder zijn dan 18. Alle toegetreden leden, in regel met hun lidmaatschapsbijdrage, kunnen vanaf het kalenderjaar waarin ze 16 jaar worden, de ALV bijwonen als observeerder.

Het lidmaatschap bij een andere club vormt een uitsluitingsgrond voor het bijwonen van de ALV. Ook andere leden worden tot de Algemene Leden Vergadering toegelaten met stemrecht mits zij:

  • geen lid zijn van een andere rugbyclub;
  • uiterlijk 8 dagen voor de ALV hun aanwezigheid schriftelijk ter kennis brengen aan de secretaris.

HET PROGRAMMA VAN DE VERGADERING ZIET ER ALS VOLGT UIT:

  1. Woordje van de voorzitter.
  2. Financieel verslag – commentaar van de penningmeester.
  3. Budgetanalyse.
  4. Verkiezing Rugbyraadsleden. Er zijn twee (nieuwe) kandidaten : Anouschka De Vos & Yves Pauwels
  5. Woordje van de sporttechnische commissie.

Gepubliceerd op 21/10/2018, door Kurt