Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Ik supporter voor:

Algemene Leden vergadering

Vrijdagavond 13 september werd de jaarlijkse Algemene ledenvergadering gehouden van onze vereniging.
Aan onze talrijk opgekomen leden werd door onze Voorzitter Peter een overzicht gegeven van het voorbije werkingsjaar. De sportieve prestaties van onze senioren en gazellen (11x landskampioen, kampioen met 3 teams) werden in de bloemetjes gezet.
Ook de veteranenwerking, die door Peter de “maïzena” van de club werd genoemd, kwam aan bod.

Jan, onze penningmeester, gaf een duidelijk overzicht van het voorbije financiële werkingsjaar. We zijn financieel gezond en dat mag best in de bloemetjes worden gezet. Dit is zeker niet vanzelfsprekend gezien de leninglast voor ons prachtig clubhouse.
We zullen als club blijven investeren in onze toekomst!
Het financieel belang van Flanders Open Rugby voor onze werking werd tevens toegelicht. FOR is een uniek event dat we als club enkel kunnen organiseren met de hulp van vele vrijwilligers…waarvoor dank.

Karim gaf toelichting bij onze jeugdwerking. Als club geloven we in onze jeugdwerking. Zowel bij heren als gazellen is de doorstroming duidelijk merkbaar. De eerste BENECUP wedstrijd is een mooi voorbeeld van hoe onze jeugdspelers een kans krijgen op dit TOPniveau!

Karim dankte tevens de trainersstaf voor hun inzet. Ook in hun opleiding zal blijvend geïnvesteerd worden, Leicester Tigers zal ook hier een belangrijke rol in gaan spelen.
Wist je trouwens dat we met trainers/kiné/managers aan een sportieve staf zitten van meer dan 60 ?

Traditioneel wordt de vergadering afgesloten met verkiezingen. Onze raad van bestuur kan maximum uit 15 leden bestaan.
Drie leden hadden zich herverkiesbaar gesteld : Dan, Martine en Peter. Zij werden herverkozen.

Tevens was er één nieuwe kandidaat : Sep De Backer. Sep heeft jarenlang op TOPniveau rugby gespeeld, niet alleen bij DRC maar ook bij de Nationale ploeg. Sep besloot eind vorig seizoen om de stap te zetten naar het bestuur en om enkel nog op TOPniveau te spelen bij onze veteranen 🙂

Logisch dat we Sep graag in ons STC zien stappen om de sportieve werking van onze club verder te helpen uitbouwen. Sep werd verkozen als rugbyraadslid, waardoor onze Raad van Bestuur uit 15 leden bestaat.
Sep alvast succes met je nieuwe carriére!

Gepubliceerd op 14/09/2019, door Kurt